Tips!

Wordpower Copywriting

Hoe schrijft u een goede teskt? Tips!

Verleid en prikkel mogelijke klanten. Of geef bestaande klanten een goed gevoel. Met een goede tekst..


Wordpower copywriting doet het graag voor u, maar geeft onderstaande copywriting tips graag prijs.


Verkoop uzelf via de kracht van een goede tekst met de juiste toon.


Voor meer informatie over SEO-optimalisatie, klik hier.

Hoe schrijf je een goede tekst?


Zorg dat uw mogelijke klanten u opmerken

Een goede headline of koptekst is onontbeerlijk. Dit geldt voor elk medium. Op die manier trekt u de lezer de tekst binnen. Wees creatief maar bovenal duidelijk.

Let op, u heeft slechts een paar seconden om de aandacht van de lezer te grijpen. Doe dat met een catchy maar duidelijke headline.


Knoop aan met de behoefte van de lezer

Zoek aanknopingspunten met de leefwereld van uw doelgroep. Wat willen potentiële klanten? Wat kan hen overtuigen? Waarvan houden ze? Wat is hun probleem?


Elke lezer denkt maar één ding: "Wat is mijn voordeel?"

Dat voordeel moet eruitspringen, wilt u de lezer vasthouden.

U praat dus beter niet de hele tijd over uzelf... Uw aanbod lost die behoefte in

Positioneer uw product zo dat het een antwoord biedt op die behoefte. Kruip in het hoofd van de lezer als oplossing voor zijn probleem. Beschrijf geen producteigenschappen, maar voordelen voor de klant. En bovenal: schrijf juist en maak de tekst actief.

Stop ritme in uw tekst. Dat doe je door

✔ korte met lange zinnen af te wisselen;

✔ passieve werkwoordvormen te vermijden;

✔ prikkeldraadwoorden te vermijden.Zet aan tot actie

Geef aan wat de prospect moet doen. Vermeld waar hij of zij terecht kan.

Speciale acties, kortingen, info e.d. geven een extra reden.


En het P.S.-je? Dat werkt nog verdomd goed!