Publireportage

Home >> Tekstsoorten >> Publireportage

Publireportage

Is een publireportage nu reclame of niet? Sommige copywriters worstelen met het maximumgehalte aan publiciteit die een reportage mag bevatten om niet ontmaskerd te worden als reclame.


Wordpower Tekstbureau hanteert de volgende verhouding die zich bewees als een goed evenwicht: 70% nuttige informatie - 30% reclame. Op die manier bied je voldoende meerwaarde voor de lezers en ga je toch een stukje met de eer lopen. 


Publireportages heb je in videovorm en in geschreven copy in kranten en tijdschrijften. Ze hebben alvast het uitzicht van een journalistiek artikel, maar onderscheiden zich toch door een iets ander lettertype en de eerder onopvallende vermelding 'publireportage' bovenaan de copy. 


Met een goede publireportage surf je mee op de geloofwaardigheid van de krant of het tijdschrift waarin je publiceert. Want wat mensen in hun favoriete krant lezen, dat moét toch de waarheid zijn? 


Wie, wat, wanneer, waar en hoe?


Net als een goed krantenartikel begint jouw publicatie ook met het antwoord op de wie-wat-wanneer-waar-hoe vraag. Gebruik de taal van het lezerspubliek van het blad in kwestie en vertel hoe jouw product hun leven verbetert, pleziert of completer maakt.


Aarzel daarbij niet om de argumenten van het overtuigen te gebruiken. Beroep je op wederkerigheid, consistentie, angst, schaarste, sociale bewijskracht, sympathie of authoriteit.


Publireportage